Vi boktipsar och prickar av Göteborgarnas promenadguides 123 tips. All photos are my own /Hannele L.

14 september 2017

66 öar

Den ständigt promenerande Anders Hilmersson har gett ut två böcker om Göteborgs skärgård, både norra och södra, totalt blir det 62 öar, man kan åka färja till många.

Inga kommentarer: